HEADFIRST BESCHIKT OVER EEN DOOR BELASTINGDIENST GOEDGEKEURDE OVEREENKOMST

Download overeenkomst

Download leeswijzer

Overeenkomst van opdracht

Met het in werking treden van de Wet DBA per 1 mei 2016 dienen Opdrachtgevers die werkzaamheden uitbesteden aan Zelfstandig Professionals (ZP’ers) in beginsel zelf te beoordelen of de arbeidsrelatie die men aangaat een ‘dienstbetrekking’ of een ‘overeenkomst van opdracht’ betreft. De Belastingdienst kan vooraf om een oordeel worden gevraagd door een overeenkomst voor te leggen. De Belastingdienst geeft aan of werken conform die overeenkomst leidt tot een dienstbetrekking. Alleen indien in de praktijk daadwerkelijk conform de bepalingen in de overeenkomst wordt gewerkt, biedt dit oordeel zekerheid.

Tussenkomstmodel

Binnen de Wet DBA is ruimte gemaakt voor het zogenoemde tussenkomstmodel, waarbij duidelijk de driehoeksrelatie beschreven wordt tussen de Opdrachtgever (inhurende organisatie), Opdrachtnemer (ZP’er) en de intermediair (HeadFirst). HeadFirst maakt gebruik van dit tussenkomstmodel.

HeadFirst beschikt over een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst. Deze voldoet aan de richtlijnen van de Wet DBA, maar sluit daarnaast ook aan op de praktijk waarin Zelfstandig Professionals (ZP’ers) en Opdrachtgevers met elkaar werken. We houden van transparantie en delen graag onze kennis. Daarom stellen we onze overeenkomst openbaar beschikbaar.

Download overeenkomst

Download leeswijzer

Checklist voorkomen dienstbetrekking

Om een dienstbetrekking tussen een Opdrachtgever (of intermediair zoals HeadFirst) en een ZP’er te voorkomen, is het belangrijk te voorkomen dat er sprake is van een gezagsverhouding, ofwel het uitoefen van leiding en toezicht door de Opdrachtgever (en/of intermediair) op de ZP’er. Een gezagsverhouding hangt af van een groot aantal componenten, die allen in relatie tot elkaar moeten worden bezien. HeadFirst biedt een checklist met aanwijzingen voor de aan- of afwezigheid van een gezagsverhouding.

Download checklist

 

Advies voor Opdrachtgevers

De gevolgen van de Wet DBA voor organisaties die ZP’ers inhuren zijn groot. HeadFirst is specialist op het gebied van inhuurrisico’s. Eén van onze adviseurs komt graag volledig vrijblijvend langs om te adviseren over uw specifieke situatie.

Vraag adviesgesprek aan

Vragen?

Heb je een vraag die nog niet beantwoord is in het whitepaper, de FAQ voor ZP’ers of de FAQ voor Opdrachtgevers? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag.

Neem contact op